torstai 5. huhtikuuta 2018

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto uudistuu 1.8.2018. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin. Lähihoitajan tulee osata kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja toimintaperiaatteita sekä ymmärtää alan arvoja ja ammattietiikkaa. Lähihoitajan työssä on tärkeää osata kohdata asiakas ja edistää kasvua sekä osallisuutta. Lähihoitaja huolehtii asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta sekä käyttää erilaisia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perushoidossa ja huolenpidossa. Hän myös ohjaa apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä.

Lähihoitajilla on lisäksi erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito ainakin yhdessä osaamisalassa. 

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalasta valmistunut lähihoitaja osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, josta valmistunut lähihoitaja osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, josta valmistunut lähihoitaja osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä. 


Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä.
Vammaistyön osaamisalan valinnut lähihoitaja osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä.


opaskoirakoulu-viiksi.fi
Perustason ensihoidon osaamisala, johon haetaan erikseen omassa haussaan. Perustason ensihoitoon on soveltuvuuskokeiden lisäksi oma pääsykoe. Perustason ensihoidosta valmistunut lähihoitaja osaa toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti