keskiviikko 3. helmikuuta 2021

Lähihoitajat voivat kohdata työssään myös aggressiivisia potilaita. Tärkeää on, että lähihoitaja tietää ja tunnistaa uhkatilanteita ja niiden kehittymiseen liittyviä tekijöitä. Tärkeää on myös, että hänellä on riittävästi tietoa ja taitoa estää tilanteen eteneminen. Oma käyttäytyminen, rauhallisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ratkaisevat tilanteen monesti ilman fyysistä väkivaltaa. 

Mutta lähihoitajan on oltava tietoinen myös erilaisista hallintakeinoista fyysisestä väkivaltatilanteesta selviytymiseen. Opintoihin sisältyy perusasiat itsepuolustuksesta, näiden taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen on osa ammattitaitoa, jota pitää tehdä koko työuran ajan.