keskiviikko 3. helmikuuta 2021

Lähihoitajat voivat kohdata työssään myös aggressiivisia potilaita. Tärkeää on, että lähihoitaja tietää ja tunnistaa uhkatilanteita ja niiden kehittymiseen liittyviä tekijöitä. Tärkeää on myös, että hänellä on riittävästi tietoa ja taitoa estää tilanteen eteneminen. Oma käyttäytyminen, rauhallisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ratkaisevat tilanteen monesti ilman fyysistä väkivaltaa. 

Mutta lähihoitajan on oltava tietoinen myös erilaisista hallintakeinoista fyysisestä väkivaltatilanteesta selviytymiseen. Opintoihin sisältyy perusasiat itsepuolustuksesta, näiden taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen on osa ammattitaitoa, jota pitää tehdä koko työuran ajan.


keskiviikko 29. heinäkuuta 2020

Aivan pian opitaan taas uusia asioita

Ammatilliset opinnot alkavat runsaan viikon päästä. Lähihoitajaopiskelijat saavat oppia monenlaisia asioita sekä teoriassa että käytännössä.

Lääkehoitoa
TeoriaaTeoriaa

Miten pelastat sänkypotilaan?

Hoitonukeilla alkuun

Elvytystä

Avannepotilaan hoitoa

Mittauksia

keskiviikko 8. huhtikuuta 2020

Tukea opintoihin Oppipajasta

Sosiaali- ja terveys- sekä kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoille on oma Oppipaja, jossa erilaisissa opiskelutehtävissä auttavat ja neuvovat ammatillinen ohjaaja, opettajat ja erityisopettaja. Oppipajassa voi harjoitella ja kerrata tarpeen mukaan.


Myös hoitotoimenpiteitä voi kerrata yksilöllisemmin.

Keskittymistä tukee esim. se, että kädet saavat teoriatehtävien aikana tekemistä tai istuminen tasapainotyynyllä tai pallolla.

Opiskella voi välillä rennommassakin asennossa.


tiistai 24. maaliskuuta 2020

Elvytys

Perustason ensihoidon opiskelijoilla elvytystilanteita tulee tulevassa työssä eteen useammin kuin muilla lähihoitajilla. 


Opiskelijat opettelevat paineluelvytyksen
  • potilas on vaakatasossa kovalla alustalla
  • painelutaajuus on 100-120 painelua minuutissa
  • Elvyttäjää olisi hyvä vaihtaa 2 minuutin välein

 Puhalluselvytys aloitetaan 30 painalluksen jälkeen:

    • puhalletaan kaksi rauhallista, sekunnin kestävää puhallusta elvytettävän keuhkoihin 
    • tarkistetaan, että rintakehä nousee ja laskee puhallusten mukaan.Ventilaatio

  Hoitoelvytykseen kuuluvat mm. hengitystien varmistaminen, lääkehoito sekä elvytyksen aikainen monitorointi ja erotusdiagnostiikka.

  maanantai 9. maaliskuuta 2020

  Perustason ensihoitajat immobilisaatiohoidon tunneilla  Perustason ensihoitajien opintoihin kuuluu immobilisaatiohoidon toteuttaminen akuuttihoitotyössä. Immobilisaatio tarkoittaa liikkumattomaksi tekemistä, lepoon asettamista.

  Arkikielessä puhutaan usein kipsauksesta ja sillä hoidetaan pääasiassa luunmurtumia. Kipsillä estetään liike ja tuetaan raaja paikoilleen, jotta murtunut tai leikattu raaja paranee paremmin. 
   


  Kipsi voi olla mm. kalkista, lasikuidusta tai jopa puusta valmistettua materiaalia.

  perjantai 6. maaliskuuta 2020

  Luovat menetelmät mielenterveys- ja päihdetyössä


  Lähihoitajan mielenterveys ja päihdetyön osaamisalaopintoihin (ja työhön) kuuluu luovien menetelmien käyttäminen.

  Tavoitteena on, että opiskelija oppii monipuolisesti toiminnallisia menetelmiä ja hyödyntää kulttuurin, liikunnan ja taiteen mahdollisuuksia osallisuuden edistämiseksi.

  Naistenpäivän juhlintaa varten opiskelijat opettelivat tekemaan kukkakimmpuja. Naistenpäivää vietetään vuosittain 8.3., päivän tarkoitus on juhlistaa naisten sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia saavuvtuksia.

   


  keskiviikko 26. helmikuuta 2020

  Lääkehoito lähihoitajan opinnoissa.


  Lääkehoito on yksi keskeinen hoitoalan työkeinoista. Lähihoitaja toteuttaa lääkärin päättämää potilaan lääkitystä. Lääkehoitoon kuuluu myös lääkkeiden jakaminen, joita harjoitellaan monella tapaa koulutuksen aikana.


  Lääkekaapissa on oikeita lääkepurkkeja, mutta ei lääkkeitä. Lääkkeenjako alkaa lääkelistasta.

  Lääkkeet jaetaan dosetteihin lääkelistan mukaisesti

  Tarkkaa ja huolellista työtä