tiistai 11. joulukuuta 2018

Lääkehoitoa harjoittelemassa

Lääkehoito on monipuolinen ja keskeinen hoitoalan työkeinoista. Lähihoitaja toteuttaa lääkärin päättämää potilaan lääkitystä. Lääkehoitoon vaaditaan terveydenhuollon ammattilaista eikä ilman lääkehoidon koulutusta voi osallistua lääkehoidon tehtäviin.

Lääkkeet jaetaan lääkemääräyksen mukaan

Lääkkeiden sisällön tunteminen on tärkeää

perjantai 12. lokakuuta 2018

Mitkä asiat tekevät opiskelusta mukavaa?

Salon seudun ammattiopiston ryhmäyttämispäivissä Naarilassa opot kyselivät opintonsa aloittaneilta mitkä asiat tekevät opiskelusta mukavaa?Kuulimme paljon erilaisia ja monipuolisia näkemyksiä. Mukavaa oli huomata että opiskelijoiden vastaukset ovat samanlaisia alasta riippumatta.

Ehdottomasti eniten vaikuttavat kaksi asiaa:
  • hyvä yhteishenki 
  • kaverit
Lisäksi mukavaa opiskelusta tekevät myös:
  • hyvä ruoka
  • uusien asioiden oppiminen
  • tuleva ammatti ja työ (sekä raha)

  • hyvät opettajat
  • hyvät tilat ja asianmukaiset työvälineet 
  • tauot ja päivän aikataulutus
Erittäin tärkeää on myös oma kiinnostus ja motivaatio, joka nousi myös vahvana esiin jokaisella koulutusalalla.

keskiviikko 3. lokakuuta 2018

Haavanhoito lähihoitajan työssä

Lähihoitajan työtehtäviin perushoidossa kuuluu haavanhoito. Ennen kuin haavaa voi hoitaa, pitää hallita myös aseptiikka sekä työvälineet.Lähihoitajan pitää tunnistaa haava ja päättää, mitä hoitoa tarvitaan. Tärkeä osa myös haavanhoitoa on keskustella potilaan kanssa ja kertoa hänelle, miten käytännössä haavanhoito tehdään. 
 
keskiviikko 19. syyskuuta 2018

Tubetusta opettelemassa


Green Screen tekniikan avulla voidaan videoon lisätä jälkeenpäin erilaisia taustakuvia, grafiikkaa ja muita videoita. Sekä taideteollisuusalan että tekstiili- ja muotialan opinnoissa opetellaan tätäkin tekniikkaa, koska sitä voidaan hyödyntää myös työelämässä monella tapaa.


Green Screen
Videoita työstetään
Opiskelija (tuleva työntekijä) tulee tuottamaan julkaisuvalmista sisältöä ammattialastaan digitaaliseen ympäristöön.
Se edellyttää, että opiskelija hallitsee erilaisia tekniikoita, lisäksi hänen pitää hallita kohderyhmän elämäntyyliä, kiinnostuksen kohteita ja tarpeita.

Tulevassa työssään opiskelijat voivat hyödyntää green screeniä esim. verkkokauppaympäristössä, visuaalisessa myyntityössä (esillepanoissa), erilaisissa kampanjoissa ja vaikka asiakastöiden esittelyissä.


torstai 23. elokuuta 2018

Opinnot hyvässä vauhdissa

Ammattiopistossa on hanskat on laitettu käsiin


 ja aloitettu lukuvuoden 2018-2019 opinnot eri aloilla.Näillekin kynille ja tuoleille on löytynyt käyttäjät


Läppärit ovat kovassa käytössä joka päivä

Anatomian opiskelu on myös hyvässä vauhdissa.


Mitähän tästä on tulossa? Se voi selvitä esim. Avoimissa ovissa 10-11.10


torstai 5. huhtikuuta 2018

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto uudistuu 1.8.2018. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin. Lähihoitajan tulee osata kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja toimintaperiaatteita sekä ymmärtää alan arvoja ja ammattietiikkaa. Lähihoitajan työssä on tärkeää osata kohdata asiakas ja edistää kasvua sekä osallisuutta. Lähihoitaja huolehtii asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta sekä käyttää erilaisia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perushoidossa ja huolenpidossa. Hän myös ohjaa apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä.

Lähihoitajilla on lisäksi erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito ainakin yhdessä osaamisalassa. 

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalasta valmistunut lähihoitaja osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, josta valmistunut lähihoitaja osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, josta valmistunut lähihoitaja osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä. 


Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä.
Vammaistyön osaamisalan valinnut lähihoitaja osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä.


opaskoirakoulu-viiksi.fi
Perustason ensihoidon osaamisala, johon haetaan erikseen omassa haussaan. Perustason ensihoitoon on soveltuvuuskokeiden lisäksi oma pääsykoe. Perustason ensihoidosta valmistunut lähihoitaja osaa toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.