torstai 5. huhtikuuta 2018

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto uudistuu 1.8.2018. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin. Lähihoitajan tulee osata kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja toimintaperiaatteita sekä ymmärtää alan arvoja ja ammattietiikkaa. Lähihoitajan työssä on tärkeää osata kohdata asiakas ja edistää kasvua sekä osallisuutta. Lähihoitaja huolehtii asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta sekä käyttää erilaisia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perushoidossa ja huolenpidossa. Hän myös ohjaa apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä.

Lähihoitajilla on lisäksi erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito ainakin yhdessä osaamisalassa. 

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalasta valmistunut lähihoitaja osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta.Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, josta valmistunut lähihoitaja osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, josta valmistunut lähihoitaja osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä. 


Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalasta valmistunut lähihoitaja osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä.
Vammaistyön osaamisalan valinnut lähihoitaja osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä.


opaskoirakoulu-viiksi.fi
Perustason ensihoidon osaamisala, johon haetaan erikseen omassa haussaan. Perustason ensihoitoon on soveltuvuuskokeiden lisäksi oma pääsykoe. Perustason ensihoidosta valmistunut lähihoitaja osaa toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.

tiistai 14. marraskuuta 2017

Kuvia ammattiin opiskelun arjesta

Syksy on ollut vilkasta aikaa, monia asioita on matkalla ammattiin opittu, tässä muutamia kuvia arjesta.

Suunnittelu tarvitsee välillä perinteisiä taulukoitakin

Jaanan peitto koiran kirsun kuvalla

Matikkaa tarvitaan kaikissa ammateissa
Tietokoneet ovat osa arkipäivää

Pelastautumistakin harjoiteltiin


Tietokone ohjelmineen on myös sisustusalan työväline

Kankaanpainaminen on tarkkaa työtä

torstai 16. maaliskuuta 2017

Lähihoitajaopiskelijat toimenpiteissä

Pef-mittari
Lähihoitajan työhön kuuluu monenlaisia toimenpiteitä, joita opetellaan myös koulussa. Tässä kuvia muutamista mittareista.
Verenpainemittari


Saturaatiomittari


Korvakuumemittari
Happiviikset


Verensokerin mittausta
Ja kahvitauko :)
torstai 26. tammikuuta 2017

Talonrakentajien runkovaiheentyötä hallissa

Talonrakentajien perustutkintoon sisältyy runkovaiheen töitä, joiden tavoitteena on mm. se, että opiskelijat oppivat suunnittelemaan työnsä piirrustuksien tai työselitysten avulla. Tässä kuvia parityönä eristyksineen tehtävistä ulko- ja väliseinätöistä.tiistai 3. tammikuuta 2017

Lähihoitajaopiskelijoiden ajatuksia koulusta ja työstä

Syksyllä 2016 aloittaneet lähihoitajaopiskelijat saivat tehtäväkseen miettiä, mitä odottavat lähihoitajaopinnoilta ja missä näkevät itsensä tulevaisuudessa töissä. Tässä kootusti ryhmien ajatuksia.
Pukeutumisneuvojan tutkinnon osa

Käsi -ja taideteollisuusalan tutkinnossa valinnaisena tutkinnon osana on pukeutumisneuvonta. Osaamista hankitaan mm. eri vartalomalleista ja niille sopivista vaatemalleista, eri aikakausien tyyleistä ja pukeutumisen etiketistä. Lisäksi opetellaan konkreettisia taitojakin, joista kuvia alla.

Rusetin solmimista

Huivin sitomista

Kravattisolmuja on monenlaisia

perjantai 2. joulukuuta 2016

Käsi- ja taideteollisuusala - tietokonetyöskentely arkea

Vaikka tutkinnon nimi onkin käsi- ja taideteollisuusala, niin käytännössä opiskelussa ja alan töissä käytetään paljon tietokoneita ja erilaisia tietokoneohjelmia.